Regulamin promocji "Na start"

 1. Promocja obowiązuje od dnia 19 maja 2024, dla pierwszych 20 klientów lub do 30 czerwca 2024 w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej.

 2. Aby skorzystać z promocji Klient musi podać kod rabatowy "nastart" podczas tworzenia zamówienia. Kod ten uprawnia Klienta do otrzymania 20% zniżki na zakup wszystkich produktów dostępnych w sklepie internetowym kviatostacja.com.
  Promocja nie dotyczy kosztów dostawy .

 3. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne i każdy Klient ma prawo do odmowy korzystania z niej.

 4. Promocja nie może być łączona z innymi rabatami, promocjami ani ofertami specjalnymi, chyba że regulamin stanowi inaczej.

 5. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania promocji w każdym momencie, bez podania przyczyny.

 6. W przypadku wątpliwości co do warunków promocji, decyzja organizatora jest ostateczna.

 7. Wszelkie spory wynikłe z promocji będą rozstrzygane zgodnie z polskim prawem.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe z korzystania z promocji.

 9. Korzystając z promocji, Klient akceptuje niniejszy regulamin.